Kazayaktan “Şennik” uşak oyun kolektivi gitti musaafirlää Türkiye cumhurbaşkanına hem başbakanına

Опубликовано 23 апреля
Kazayaktan “Şennik” uşak oyun kolektivi gitti musaafirlää Türkiye cumhurbaşkanına hem başbakanına

Kazayak küüyündän “Şennik”uşak oyun kolektivi buluştu Türkiye devletin cumhurbaşkanınnan Recep Tayyip Erdoğannan hem başbakanınnan Binali Yıldırımnan. Aprilin 17-dän – 27-dän uşak grupası avtonomiyadan bulunȇr Türkiyedä, kutlayarak Çocuk bayramını, angısı geçer aprilin 23-ndä.

Bu yortunun büük kutlamasını adetä görä kurȇr türk teleradio kompaniyası TRT. Bu yıl bu yortularda pay alȇrlar uşaklar 27 devlettän, onnarın arasında Kazayak küüyündän “Şennik” uşak oyun kolektivi dä.

Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdogan aprilin 20-ndä kabul etti delegaţiyaları türlü devletlerdän. Dört delegaţiyaya verildi hak göstersinnär türk devletin başına kendi yaradıcılıını, onnarın arasında bu hakı kabul etti Gagauziya oyun kolektivi dä.

Taa sora evindä uşakları kabul etti Türkiye başbakanı da Binali Yıldırım, neredä musafirlär için kuruldu bir yortu imeeyi. Genç oyuncular gittilär Türkiye parlamentinä dä.

Türkiyeyä genç oyuncular Kazayaktan çıktılar aprilin 17-ndä. Uşak koruması gününä baalı yortuların taa çoyu geçer Kapadokiya kasabasında, neredä Gagauziyadan uşaklar yaşȇȇrlar türk aylelerindä. Onnar için kabul edän taraf hazırlȇȇr türlü ekskursiyaları.

Aprilin 23-ndä Kapadokiyada geçecek gala-konţert, neredä pay alacaklar kolektivlär 27 devlettän. Bu yortuyu cannı yayında gösterecek GRT kanalı.

“Şennik” kolektivin Türkiyeyä gitmesini şansora edinci yıl hazırlȇȇr Halk Topluşun deputatı İvana Köksal. Geçirerlär grupayı kolektivin öndercileri Aleksandra Balta hem Tatyana Taşi. “Düz-Ava” ansamblinin artistik öndercisi Hristofor Avramoglo yardım etti iki oyunun koyulmasında. Türkiyeyä uşakların gitmesini destekledi Kazayak küüyün primarı hem analar-bobalar, ama uşakların Türkiyeyä uçmasına para verdi Moldovada Türkiye devletin büükelçisi Hulusi Kılıç.

Çocuk Bayramı yortusu Türkiyedä nışannanȇr kutlayarak Büük Milli Topluşun ilk toplantısını Ankarada 1920-nci yılda. Bu yortuyu bir miras gibi braktı Türkiyenin ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürk.

Lääzım belli etmää, ani bu günnerdä Türkiye Respublikasında bulunȇr “Çudo-deti” kolektivi dä Çadır-Lunga kasabasından.

 

источник