Турецкая библиотека в Комрате объявляет конкурс рассказов на своё 20-летие

Опубликовано 19 марта
Турецкая библиотека в Комрате объявляет конкурс рассказов на своё 20-летие

«Nasıl annadardı mali...»

(Annatma yarışması)

 

Kirez ayının 26-da  Komrat Atatürk bibliotekası tamannêêr 20 yaşını.

Bu yıldönümünä baalı haberleeriz bir literatura yarışması gagauz dilindä.

 

Yarışmanın koşulları:

1. Tematika – gagauzların evelki adetleri, tradiţiyaları, yaşayışı.

2. Annatmalar  lääzım olsunnar elektron variantında, büüklüü – en çok 10 sayfa (1 sayfa –1800 simvol).

3. Yarışmada pay alabilir 18–40 yaşında yazıcılar.

4. Yarışma geçecek martın 20-dän mayın 1-nä kadar.

5. Annatmalarınızı yollayınız elektron adresimizä: vasilisa-tan@mail.ru

Haberleşmä telefonumuz: 0298 2 21 43

 

Komrat

Atatürk bibliotekası