В м. Комрат состоялся семинар на тему «Идентификация и прослеживаемость животных»

Опубликовано 8 февраля
В м. Комрат состоялся семинар на тему «Идентификация и прослеживаемость животных»

В м. Комрат состоялся семинар на тему «Идентификация и прослеживаемость животных»

В семинаре приняли участие владельцы крупного и мелкого рогатого скота.

Специалисты Центра Аграрной информации рассказали участникам данного семинара о необходимости и правилах содержания, и идентификации домашних животных.

Владельцы крупного и мелкого рогатого скота получили консультации и рекомендации специалистов, согласно закона РМ №231- XIV от 20 июля 2006г «Об идентификации и регистрации животных» и Постановления Правительства РМ от 18 июля 2012г. «Об утверждении некоторых норм идентификации и прослеживаемости животных»

Мероприятие состоялось при поддержке примэрии м.Комрат.

 

Komtatta «Hayvanların tanımlaması hem izlemeesi» seminarı yapıldı.

Seminara katıldılar sıır hem keçi-koyun çorbacıları. Agrar haberliştirme merkezin uzmanları annattılar seminara katılannara hayvan bakmak kurallarını hem onnarın tanımlamak läzımnıını.

Sıır hem keçi-koyun çorbacıları kabul ettilär uzmanlardan danışmanlıkları hem açıklamaları – Moldovanın 20-07-2006 yıldan 231-XIV numaralı kanonuna göre («Hayvanları tanımlamak hem kiyada yazmak için») hem 18-07-2012 yıldan Moldova Bakanlık kararına göre («Hayvanların tanımlama hem izleme normalarını kabul etmek için»).

Olay Komrattan primariya yardımınnan başa çıkarıldı.